Informacja przestrzenna o majątku w przedsiębiorstwach wodociągowych.

Forum Akademii GIS Aquanet stanowi przestrzeń do wymiany wiedzy i doświadczeń
w obszarze GIS
w branży infrastruktury sieciowej.
Jest to narzędzie do komunikacji pomiędzy specjalistami odpowiedzialnymi za prawidłowy obieg informacji o majątku w spółkach wodociągowych.