Archiwum wydarzeń

17.09.2015

Konferencja „GIS w zarządzaniu majątkiem w przedsiębiorstwach wodociągowych”

W dniu 17.09.2015 w Hotelu Twardowski w Poznaniu odbyła się konferencja pod tytułem „GIS w zarządzaniu majątkiem w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych”. W tym wydarzeniu udział wzięli specjaliści GIS z kilkunastu wiodących firm wodociągowych w Polsce, przedstawiciele Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, kadra naukowa Zakładu Geoinformacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz eksperci ds. zarządzania infrastrukturą sieciową. Wyłącznym organizatorem konferencji jest Aquanet SA.
Spotkanie to było okazją do wymiany doświadczeń z zakresu zarządzania informacją przestrzenną o infrastrukturze sieciowej oraz do rozmowy o problemach z którymi na co dzień spotykają się specjaliści odpowiedzialni za tworzenie bazy danych GIS w swoich firmach. Zaproszeni eksperci wskazali korzyści jakie może przynieść GIS wykorzystywany jako istotne narzędzie wsparcia decyzji na różnych szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwie.
Konferencja zorganizowana została w ramach programu Akademia GIS Aquanet. Założeniem programu jest wymiana doświadczeń z innymi podmiotami  oraz budowanie wspólnych standardów dotyczących zarządzania informacją o majątku sieciowym. Mamy nadzieję, że będzie to początek całego cyklu wydarzeń, które odbywać będą się regularnie każdego roku lub co dwa lata.